ליווי לצורך קבלת פיצוי נכות מביטוח לאומי


מהי זכאות לקצבת נכות כללית?

מי זכאי לקבל קצבה ? מהו הסכומים לקצבת נכות כללית?

האם ניתן לקבל סכום חד פעמי בנוסף ?


קצבת נכות כללית מי זכאי ?

לקצבה זכאי מי שסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי שנגרם ממחלה, מתאונה או ממום מולד ועקב הליקוי אבד או צומצם כושרו לעבוד, להשתכר ולהשתלב בשוק העבודה.

כדי להיות זכאי לקצבת נכות כללית יש לעמוד במספר תנאים:

תנאי ראשון: גיל ותושבות

תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.

קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה

תנאי שני: הכנסות מעבודה

באם אין עבודה או שההכנסה כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע,  6,164 ש"ח

אישה נשואה שאינה עובדת תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה שנה רצוף או במשך שנתיים לא רצופים ב-4 שנים, שקדמו ליום התביעה או הפסקת העבודה.

תנאי שלישי: נכות רפואית

נכות רפואית מטעם רופא המוסד-

דרגה 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות עם כמה ליקויים רפואיים שאחד מהם מעל 25 %

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר

1. אי יכולת לעבוד או יכולת השתכרות ירדה ב-50% לפחות

2.דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

שיעורי הקצבה

דרגה מלאה בשיעור של 75 % ומעלה – קצבה חודשית 3,272 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור של 74% – קצבה חודשית 2,209 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור של 65% – קצבה חודשית 1,998 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור של 60% – קצבה חודשית 1,880 ש"ח .

תוספת תלויים עבור ילדים

תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עד 2 ילדים ובתנאי לפני גיל 18 שנים או שהם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים

סכום התוספת הינו בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה :

דרגה מלאה – סכום התוספת הוא 939 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 695 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 610 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 563 ש"ח .

תוספת תלויים עבור בן/ בת זוג

תוספת לקצבת נכות כללית משולמת עבור בן/בת וב2 תנאים:

1.שסכומי ההכנסה של הבעל או האישה לא עולים על 5,646  ₪


דרגה מלאה – סכום התוספת הוא 1,175 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 870 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 764 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 705 ש"ח .

זכויות רפואיות לאזרח

תוספת מיוחדת לעידוד יציאה לעבודה

מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 60% או 65% או 74%, והוא מרוויח שכר עבודה הגבוה יותר מ2,080  ש"ח , יהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.


הגשת ערעור על החלטת הוועדה

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הן על אחוז הנכות הרפואית והן על דרגת אי הכושר.


ערעור על דרגת אי–הכושר

מי שפקיד התביעות או וועדה קבעו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר (ועל כן לא נוצרו לו זכויות נכות כללית) וכן מי שנקבעה לו דרגת אי–כושר שאינה עולה על 74%, רשאים לערער על דרגת אי–הכושר בפני ועדה לעררים.

את הערר בצירוף נימוקים, יש להגיש תוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה בדבר דרגת אי–הכושר.

נכות כללית – בדיקה מחדש

בדיקה מחדש היא בדיקת המצב הרפואי הנערכת לצורך קביעה מחודשת של אחוזי הנכות הרפואית ושל אי הכושר לעבוד ולהתפרנס.

את הבדיקה מחדש יכול ליזום מקבל הקצבה או הביטוח הלאומי.

בדיקה מחדש ניתן לבקש רק אם חלפו לפחות 6 חודשים מהקביעה האחרונה,

ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

תביעה לקבלת קצבת נכות כללית נדחתה, עקב אחוזי נכות רפואית נמוכים.שהתביעה לקבלת קצבת נכות כללית נדחתה, עקב דרגת אי-כושר לעבוד שאינה מזכה בקצבה.אושרה קצבת נכות חלקית, כיוון שנקבעה  דרגת אי-כושר לעבוד חלקית ויש מקום לשקול העלתה.

ליווי מקצועי כולל בזכויותיו של 

האזרח בתהליך מתמשך מתחילת הדרך ועד הזכאות

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now